HMG Piki doz ak itilizasyon

- Dec 01, 2020-

HMG doz varye soti nan yon sel moun nan yon lot depann sou itilize nan. Sevi ak HMG ta dwe tankou pou chak preskripsyon dokte a. Youn pa ta dwe kontinye le li sevi avek li si reyaksyon alejik pesiste.

Administrasyon HMG ka kouri jiska twa semen depann sou preskripsyon dokte a. Administrasyon doz komanse ak 150 IU epi yo ka kenbe oswa redwi apre twa semen depann sou dyamet la folikle. Pou gason, doz depann de nivo sewom testostewon. Anvan ou achte nenpot HMG pou vann, cheche konsey nan dokte a.

75iu 2 fwa pou chak semen ak Inject HMG nan ko a gres alantou zon nan vant. Melanje ak 1ml Bacteriostatic Dlo oswa dlo esterye ak peptide ansanm nan sere a ak enjekte li nan vial la ak poud. Pa janm souke, men doule vira a ant dwet ou jiskaske tout poud la te fonn.


HMG injection Dosage and Usage